24 april 2022

Genom att samla kompetenser från östra och västra sidan av Vättern hoppas projektet Smart Agtech utveckla verktygslådan för affärsutveckling inom agtechföretag. Konkret ska ett antal bolag få hjälp att komma vidare med sina innovationer.

Teamet bakom Smart Agtech
AgroVast-Agtech2030-liu-2020

(Från vänster: Richard Swift, Naio Technologies, Charlotte Norrman, Agtech 2030, Jens Juul, Agroväst, Per Frankelius, Agtech 2030, Uno Wennergren, Agtech 2030, Matilda von Rosen, Agroväst, Henrik Wemmert, Agtech 2030, Lena Philipson, Agtech 2030, Tomas Johansson RISE och Fredrik Gustafsson, Agtech 2030). Foto: P. Frankelius

I ett samarbetsprojekt med Agroväst ska Agtech 2030 stärka kompetensen inom företagsutveckling. Satsningen heter Smart Agtech, finansieras till stora delar av Tillväxtverket och pågår till sommaren 2022. Av projektets fem delar handlar en om att ta fram metoder för affärsutveckling. Minst åtta företag kommer få hjälp att ta sina idéer vidare och hälften av dem även med att lösa finansieringen. Projektet omfattar även anordnande av två konferenser om innovationer inom lantbruk och medverkan i minst två stora lantbruksmässor.

– Att utveckla företag inom agtechområdet är en svår fråga. Vi kände inom bägge organisationerna att det är bättre att samla våra resurser, kontakter och erfarenheter än att varje nod ska bygga sin egen kompetens, säger Per Frankelius, forskare på Linköpings universitet inom området innovativa processer och projektets koordinator i Östergötland.

30 miljoner till innovatio

Agroväst har två års erfarenhet av att tillsammans med RISE och Science Park Skövde hjälpa bolag med innovativa idéer att få finansiering. Totalt har ansökningarna genererat 30 miljoner till företagen.

– Det sätt vi jobbat på har varit mycket hands on. I samarbetet med Agtech 2030, som är starkare knutet till innovationsforskning, vill vi plocka fram ett ännu bättre sätt att coacha teknikbolag med innovationer inom lantbruk. Det ska bli jättekul och spännande, alla hos oss ser fram emot det, säger Matilda von Rosen på Agroväst, som leder projektet Smart Agtech.

Genom att bredda sitt eget nätverk hoppas hon även att Agroväst lättare ska kunna hänvisa bolagen till den instans som bäst kan hjälpa dem att ta sina innovationer vidare.

Matilda von Rosen studerar robot med Ove Conradsson
Matilda-von-Rosen-Ove-Conradsson-liu-2020

Genom att bredda det egna nätverket hoppas Matilda von Rosen att Agroväst ännu bättre ska kunna hänvisa innovationsföretagen vidare till rätt kompetens. Här studerar hon en liten robot tillsammans med serieentreprenören Ove Conradsson. Foto: P. Frankelius

Verktyg för framgång

Enligt Per Frankelius saknas fortfarande kunskap om hur man bäst stöttar innovationsföretag inom agtech att uppnå sina mål. Han drömmer om att ta fram en speciellt anpassad verktygslåda.

– Det finns tusentals verktyg för affärsutveckling, men vi vet inte vilka som passar de här bolagen bäst. Det urvalet hoppas vi kunna göra när vi jobbar med skarpa företagscase, säger han.

Verktygen kan till exempel handla om hjälpmedel för att segmentera marknaden, kommunicera med kunderna eller lyckas med en mässa.

Vill gynna branschen

Utifrån en bruttolista på tänkbara teknologiföretag som vill utveckla nya tjänster och produkter identifieras nu minst åtta som ska få besök inom projektet. En del av arbetet kommer handla om att inventera vilka kompetenser som är strategiskt viktiga för företaget, hur många av dem som redan finns på plats och vilka luckor som behöver fyllas i.

För Per Frankelius är det inget självändamål att utveckla agtechföretag om det inte gynnar branschen.

– Förhoppningen är framför allt att metoderna, när de omsätts på företagen, ska få häftiga grejer att hända som skapar nytta och ekonomisk lönsamhet för svenskt lantbruk, säger han.