Smart Agtech, ett samverkansprojekt mellan Smart Agri och Agtech 2030, har nu avslutats. Syftet med projektet har varit att skapa samverkan mellan innovationsmiljöerna på båda sidor av Vättern. Projektparterna har tillsammans skapat värdeskapande mötesplatser, spridit kunskap om teknik i lantbruket och utvecklat kapaciteten att stödja teknikutveckling. Projektet har varit framgångsrikt, det har gett stöd till drygt 10 företag och bidragit till över 9 miljoner i innovationsutveckling. Därför planeras samarbetet att fortsätta och även utökas nationellt.

Organisationer inom Smart Agtech

Karttest-jan 2023

Genom samarbete i projektet Smart Agtech har de båda miljöerna SmartAgri och Agtech 2030 stärkt sin kapacitet att bidra till lantbrukets teknikutveckling. Nu väntar ännu mer samverkan.

I februari 2020 blev det klart att SmartAgri och Agtech 2030 etablerade samarbetsplattformen Smart Agtech genom stöd av EU förmedlat av Tillväxtverket. Syftet var att stärka Sveriges förmåga att driva fram innovation och utveckling inom lantbrukstekniken genom att föra samman kapacitet inom Västra Götaland och Östergötland. Vi använde metaforen att vi ville bygga en ”bro över Vättern” där bron skulle bestå av kompetensutbyte, kommunikation, lärande och samarbete.

Över 9 miljoner i innovationsstöd

En av aktiviteterna i projektet har varit att ge företag behovsanalyser, med fokus på utveckling av nya produkter och tjänster. Finansiering är många gånger en nyckelfaktor för utveckling av innovationsföretag. Smart Agtech har därför bistått företag i ansökningar om innovationsstöd, som resulterat i stöd om 9,33 miljoner kronor till produkt- och tjänsteutveckling.

Att utbyta metodkompetens för att stimulera förnyelse och innovation bland företag inom agtech har varit centralt i projektet. I satsningen ingick att skapa en gemensam verktygslåda för affärsutveckling och applicera dessa verktyg på konkreta företag. Vid sidan av detta har projektet bidragit till nätverkande och kunskapsspridning genom aktiviteter på event, mässor och fältdagar. Sverige är ett litet land i ett globalt perspektiv så i satsningen ingick en mobilisering för internationella samarbeten. Vår samverkan avstannar inte med slutet av detta projekt, vi förbereder redan ett nationellt samverkansprojekt.

De organisationer som medverkat i projektet är Linköping Science Park, Science Park Skövde, RISE, Vreta Kluster, AgroÖst, Agroväst och Linköpings universitet. Projektet har finansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Västra Götalandsregionen och Linköpings universitet.

Huvudfinansiärer