22 april 2022

Det här projektet handlar om att utveckla ny kunskap om hur olika spektrala signaturer relaterar till faktiska fenomen hos gröda eller jord och att sedan, baserat på dessa nya kunskaper, utveckla idéer till nya konkreta tjänster för lantbrukare och rådgivare.

Använder artificiell intelligens

Projektets upplägg är att använda artificiell intelligens och machine learning för att definiera optimala samband mellan data av olika typer, exempelvis radiometrisk sensordata från satelliter eller drönare, markdata, väderdata samt jordbruksdata. Slutresultatet ska bli förbättrade beslutsstöd tillgängliga via Hushållningssällskapets befintliga beslutsstödsportal markkartering.se.

Dessa beslutsstöd skapas genom att markens förhållanden och grödans vitalitet kontinuerligt kan övervakas. Projektet är ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Östergötland, Linköpings universitet, ”testpiloter” och ”bollplank” i form av lantbruksföretag, Hushållningssällskapet Skåne, T-Kartor m.fl.