Partners och finansiärer bakom initiativet Agtech 2030

Agtech 2030 har över 90 olika partners, både företag och organisationer. Där ingår exempelvis teknikbolag, lantbruksföretag, konsultföretag och aktörer som representerar förädlingskedjor, men även institut och akademin. Initiativet som helhet har en uttalad samarbetsvision gentemot företag och organisationer i omvärlden och välkomnar nya aktörer att ansluta sig till Agtech 2030 eller på annat sätt ingå samarbeten. Initiativet koordineras av Linköpings universitet.

På den här sidan hittar du några av de partners utanför Sverige som initiativet har nära samarbete med, samt våra huvudfinansiärer.

Partners

Huvudfinansiärer

  • Categories: Nyhet

    Per Frankelius får Silverbillen 2023

  • Categories: Nyhet

    Hon ska leda nytt innovationsblock

  • Categories: Nyhet

    Uppsats om skadedjursbekämpning genom AI får pris