26 april 2022

Projektet handlar om att förbereda och etablera en innovationsprocess som innebär att utifrån marknadens behov på Europanivå skapa nya produkter som verkligen möter behovet. Det vore gynnsamt för jordbruket om man kunde öka förädlingsvärdet av spannmål. Det gäller inte minst stärkelse- och havrebaserade produkter.

Frågor i projektet

  • Vilka användningsområden finns för olika produkter?
  • Vilka är de mest intressanta potentiella köparna?
  • Vad efterfrågar de egentligen?
  • Vilka möjligheter finns för Sverige att möta efterfrågan genom ny teknik?
  • Hur går vi smartast från potentiell affärsmöjlighet till verklig affär och får med oss hela förädlingskedjan?

Inom ramen för projektet ska också de framträdande påverkansfaktorerna för protein och falltal analyseras, inte minst hur transporter och framförallt lagring/torkning sker idag och skulle kunna ske i framtiden. Projektet är ett samarbete mellan Lantmännen och Linköpings universitet.