Teknikutvecklingen i lantbruket går fort. I omvärlden finns intressant teknik som fungerar och kan köpas, samtidigt som den kanske ännu inte nått din gård – eller ens något lantbruk i Sverige.

Den 22 mars 2023 arrangerar Agtech 2030 genom samarbete mellan Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Vreta Kluster ett seminarium om ny teknik inom lantbruket. Under seminariet presenteras exempel på ny teknik för att inspirera dig till möjligheten att söka investeringsstöd i nya CAP:en

Program

13.00-13.30 Ny teknik för lantbruket – en översikt – Per Frankelius och Karolina Muhrman, Agtech 2030/Linköpings universitet
13.30-14.30 Lantbrukare tar till orda – diskussion om möjligheter och utmaningar kring ny teknik – Magdalena Hermelin, Olof Hermelin, Peter Borring m.fl.
14.30-15.00 Möjlighet att söka investeringsstöd i ny teknik via nya CAP – Susanne Boe Skåmedal och Magnus Roback, Länsstyrelsen
15.00-15.45 Workshop inklusive fika
15.45-16.00 Avslutning – vad är nästa steg?

Evenemanget är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 17 mars.

Se seminariet här