11 mars 2022

Att bestämma könet på ägg i tidigt skede har länge efterfrågats. Men ingen har ännu tagit fram en kommersialiserad lösning för sortering av befruktade dag-gamla ägg. Det här projektet handlade om att försöka realisera den visionen.

agtech-agg-med-okant-kon-2020-liu

Depositphotos

Samarbete med Nederländerna

I exempelvis Nederländerna pågår forskningsprojekt rörande sensorer för analys av olika faktorer inom fjäderfäbranschen – inte minst äggnäringen. I Östergötland finns många företag i just äggnäringen och Region Östergötland har passande nog etablerat ett samarbete med Poultry Expertise Center i Food Valley i Nederländerna.

Använder gassensorer

Ingen har ännu tagit fram en kommersialiserad lösning för sortering av befruktade dag-gamla ägg. Teamet valde att angripa problemet på ett nytt sätt, nämligen med gassensorer. I projektet medverkar Linköpings universitet och branschorganisationen Svenska Ägg. Även Vreta Kluster AB och Swedfarm AB har roller i projektet.

  • Categories: Aktuellt

    Stort intresse för torkning och lagring av spannmål

  • Categories: Aktuellt

    Två nya innovationer visades på Elmia Lantbruk

  • Categories: Evenemang

    El från gödselbaserad biogas – bli självförsörjande!