25 april 2022

Flygteknikföretaget Saab har uppfunnit ett nytt högeffektivt och hydrauliskt flexibelt ställdon (HILA) som i framtiden skulle kunna användas också för jordbruksmaskiner.

Flygplan
agtech-flygteknik-Landningsstall-2020-liu

Foto: P. Frankelius

Behov av flexibla maskiner

Inom området fältmaskiner i jordbruket har man sedan 1700-talet intresserat sig för såmaskiner med olika skepnader såsom olika radavstånd anpassade till gröda eller odlingsfilosofi. Det finns idag också behov av flexibla maskiner som också är breda nog för att uppnå hög produktivitet. I sådana maskiner behövs förstklassiga ställdon.

Möjliggör snabb förflyttning

HILA-principen kan förenklat beskrivas som när två händer halar in ett rep. Den möjliggör mycket långa slaglängder och breda maskiner. Ställdonet kan exempelvis möjliggöra hopfällning med låg tyngdpunkt för att snabbt kunna förflytta sig mellan åkerfält.

Projektidén är att skapa en demonstrator av denna ur flygteknikens sprungna uppfinning. Målet är att på sikt bygga en försöksmaskin, dvs. en mindre maskin att använda vid odlingsförsök. I projektet ingår att föra dialoger med potentiella samarbetspartners i jordbruksbranschen. I projektgruppen ingår Linköpings universitet, Hushållningssällskapet och Saab.

Kontaktperson