20 april 2022

Att driva innovationsprocesser inom den gröna sektorn kräver stor kapacitet om man siktar på att konkurrera globalt. I det sammanhanget spelar innovativa miljöer roll.

agtech-deeres-fabrik-2020-liu

Aerial Archives / Alamy Stock Ph / Deere & Co, P. Frankelius

Innovativa miljöer

Vi ser innovativa miljöer växa fram runt om i världen. Det handlar om både kollektiva miljöer och om enskilda företag som skapar sin egen innovationsmiljö, ibland i form av byggnader kallade ”innovation centers”.

Baserat på människans behov kommer i detta projekt att konkretiseras ett antal kriterier på fysiska miljöer för att stödja innovativa processer. Metoden inkluderar studier av agtech-relaterade miljöer som vi med facit i hand vet har genererat innovation – men också intressanta miljöer från andra sektorer. Exempel på begrepp vi använder i analysen är moodboard, som beskriver stämningen eller känslan hos en plats eller i en rumsmiljö. Då vi definierar innovation som både utveckling (av något principiellt nytt) och insteg på marknader kommer vi inte bara studera miljöer som stödjer utveckling utan också miljöer som stödjer insteg. Det sistnämnda kan handla om inspirerande miljöer där nya produkter och koncept visualiseras med aptitlig inredning och modern teknik. Vi beaktar också temporära miljöer såsom montrar på mässor.

Projektet drivs av House by Stark AB, Väderstad, Sankt Kors Fastighets och Linköpings universitet.

  • Categories: Aktuellt

    Stort intresse för torkning och lagring av spannmål

  • Categories: Aktuellt

    Två nya innovationer visades på Elmia Lantbruk

  • Categories: Evenemang

    El från gödselbaserad biogas – bli självförsörjande!