28 november 2022

Den 11 november arrangerar Agtech 2030, Gasefuels, LRF och Vreta Kluster ett seminarium om elproduktion från biogas. Med en biogasanläggning kan lantbrukare bli självförsörjande på energi och sälja överskottet till elnätet. Med energilagring kan lantbrukaren dessutom sälja elen när spotmarknaden betalar som bäst.

Seminariet är kostnadsfritt tar plats klockan 09.30-12.30 på Vreta Kluster, Klustervägen 11 Vreta Kloster. Det finns även möjlighet att vara med på digital länk.

Välkommen på en inspirerande dag!

Seminariet anordnas inom Jordbruksverkets projektet Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram.

Läs mer och anmäl dig här