10 mars 2022

Data är kung, säger man. Men att på ett effektivt och robust sätt producera och dra nytta av data är lättare sagt än gjort. Dock är det en förutsättning om man vill realisera visioner om exempelvis artificiell intelligens och maskininlärning.

agtech-teknikvasla-kor-2020-liu

Foto: P. Frankelius

Öppen standard

Data måste lagras säkert, så de inte förstörs eller sprids till obehöriga, struktureras så man hittar i en snabbt växande datamängd och visualiseras. Detta görs delvis idag av många aktörer. Problemet är att alla gör det på sitt sätt. Det behövs en öppen standard.

En möjliggörare är en flexibel och kostnadseffektiv infrastruktur för datainsamling. Denna innefattar både fältmässig teknik som inte kräver strömförsörjning eller frekventa batteribyten samt en kommunikationslänk som täcker ett normalt lantbruk och som minimerar löpande licenskostnader.

Utvecklas i samarbete med lantbrukare

Målet med detta projekt är bland annat att utveckla en kabelfri och licensfri lösning som är förberedd för framtidens behov av datainsamling. I projektet ingår att bygga demonstratorer i samarbete med rådgivare och slutanvändare. Projektet drivs av Linköpings universitet i samarbete med lantbrukare och andra aktörer. Som inspiration används erfarenheter av teknik som är utvecklad för att skydda noshörningar i Afrika mot tjuvjägare.

  • Categories: Aktuellt

    Stort intresse för torkning och lagring av spannmål

  • Categories: Aktuellt

    Två nya innovationer visades på Elmia Lantbruk

  • Categories: Evenemang

    El från gödselbaserad biogas – bli självförsörjande!