Lantbrukets möjligheter och bidrag i klimatomställningen

Lantbruket har stor potential att öka kolinlagring, minska utsläpp av växthusgaser och inte minst att bidra till förnyelsebara energisystem. Detta kan skapa nya affärsmöjligheter för lantbruksföretagen och samtidigt bidra till en konkurrenskraftig produktion av livsmedel.

Den 9 februari arrangerar Agro Sörmland Smart Farming 2023. Eventet tar upp den senaste forskningen och ger konkreta exempel på hållbara åtgärder för framtidens livsmedelssystem och energiförsörjning. Per Frankelius, Innovationsledare Agtech 2030, och Karolina Muhrman, Organisationsledare Agtech 2030, deltar som talare på årets Smart Farming 2023 med rubriken: Vägen mot framtidens lantbruk: betydelsen av ”learning by doing”.

Läs mer och anmäl dig här