21 december

Den 15–18 november skickade Agtech 2030, RISE, SustAinimal och Sveriges lantbruksuniversitet studenter och forskare till EuroTier – världens största mässa för djurhållande lantbruksföretag. Studenterna återvände med spaning på en rad innovationer.

Den tyska mässan, EuroTier, är världens största mötesplats på temat lantbruksrelaterad djurteknik. Här samlas över 1 800 utställare från 57 länder. I årets upplaga av EuroTier anlände 106 000 besökare från 141 länder till Hannover för att under fyra dagar upptäcka ny teknik och knyta nya kontakter.

Tidigare i år startades ett samarbete mellan Agtech 2030, RISE Research Institutes of Sweden, SustAinimal och Sveriges lantbruksuniversitet. Samarbetet syftar till att analysera teknikens frontlinje inom lantbrukets djurhållning och foderproduktion. Därmed skickades studenter och forskare från Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till Hannover, för att delta på EuroTier-mässan.

Analys av teknikens frontlinje

Cecilia Hagberg och Markos Managos, SLU, var två av doktoranderna som deltog på mässan. Förutom att nätverka hade de i uppdrag att fota och föra en protokollmall av minst fem innovationer per student och forskare.

N2-applied – gödningsmedel med minskade utsläpp

Markos Managos, doktorand inom initiativet SustAinimal vid SLU, hade en bra upplevelse av EuroTier. Uppdraget var enligt Markos kul, men något utmanande då mässan var full av spännande aktörer, innovationer och produkter.

– Det fanns många intressanta innovationer, var och en tog upp olika problem och hade intressanta tillämpningar, berättar Markos.

En innovation som stack ut extra mycket i Markos ögon var från N2-applied, ett norskt företag som har utvecklat en produkt genom samarbete med ett flertal aktörer, däribland RISE och SLU.

– Idén är mycket intressant eftersom den möjliggör anrikning av gödsel, flytgödsel eller möjligen biogasrötrest med kväve som fångas upp från atmosfärens luft, berättar Markos.

Innovationen från N2-applied går ut på att möjliggöra lokal produktion av gödselmedel med enbart stallgödsel, luft och elektricitet. Detta genom att tekniken tillför kväve från luften till gödslet, vilket ökar kvävehalten. Tekniken låser in ammoniak och eliminerar metanutsläpp. Slutprodukten blir en kväveberikad organisk gödsel, som har samma egenskaper som vanlig flytgödsel, men innehåller mer kväve och betydligt mindre utsläpp. Om processen dessutom drivs av förnybar energi, kan lantbrukaren på detta sätt producera fossilfritt gödselmedel.

– Det ger flera fördelar, med både minskade utsläpp av växthusgaser, ökad självförsörjning i gödselproduktionen och en uppgradering av värdet på råvaran, säger Markos.

Nooyen Pig Flooring och Cool Sow System – kylda golv till suggor

Cecilia Hagberg är indutridoktorand vid SLU där hon studerar husdjurens miljö och hälsa. Forskarstuderar gör hon på halvtid samtidighet som hon parallellt arbetar vid RISE på 50%.

– Jag arbetar i ett forskningsprojekt om slaktgrisar, så jag fokuserade på att tala med utställare på grissidan. Det är imponerande hur många utställare som enbart rör gris och det är spännande att de är från olika delar av världen, säger hon.

En innovation som fångade Cecilias uppmärksamhet var golvlösningar för lantbruksdjur, främst kylda golv. Det holländska företaget Nooyen producerar golv till både gris och nötkreatur under namnen Nooyen Pig Flooring och Nooyen Cattle Flooring.

– Då RISE har ett projekt med kylning av golv till slaktgrisar var det intressant att besöka Nooyen Pig Floorings monter på EuroTier och samtala med deras representanter.

Nooyen Pig Flooring tillverkar bland annat prefabricerade golvelement för vattenburen golvkyla till suggor, produkten kallas The Cool Sow System. En utmaning i grisningsboxar är just suggans och smågrisarnas olika värmebehov, där suggan trivs bäst vid omgivningstemperaturer på cirka 16-18℃ medan nyfödda smågrisar helst vill ha över 30℃.

– I perioder kan det bli för varmt för suggan, vilket leder till att suggan äter mindre, och påverkar suggan negativt. Detta påverkar även smågrisarna negativt eftersom suggans reducerade foderintag leder till minskad mjölkproduktion, som i sin tur påverkar smågrisarnas tillväxt, informerar Cecilia.

Nooyen Pig Floorings innovation är en lösning där delar av suggans liggyta kyls. Enligt Cecilia finns det både möjligheter och utmaningar om man ska använda produkten i svenska förhållanden.

– Det vore intressant att hitta lösningar för att använda liknande prefabricerade golvpaneler i box eller del av box till lösgående och grupphållna grisar, till exempel slaktgrisar, för att skapa en bättre termisk komfort under den varma perioden, berättar Cecilia.

Teknikens frontlinje sammanfattas i rapport och seminarier

Under 2023 kommer studenternas spaningar från EuroTier att mynna ut i en rapport och två seminarier. Seminarierna kommer att arrangeras under första kvartalet, något som både studenterna och forskarna ser fram emot.

– Jag ser fram emot diskussionen som kommer tillsammans med rapporten och seminarierna. Många av utställarna på EuroTier hade innovationer som kan bidra till lösningar på lantbrukets utmaningar, minska miljöpåverkan och för att ytterligare förbättra djurens välbefinnande, säger Markos.

Nooyen Pig Floorings Cool Sow System

EuroTier – Nooyen Pig Flooring Cecilia hagberg

Foto av Cecilia Hagberg. Innovationen från Nooyen Pig Flooring, som Cecilia spanade in under mässan.